Visie

Missie
Het is onze missie om de wereld te laten weten dat er een levende God is en om gelovigen te leren om impact te hebben in hun dagelijks leven.

De bediening You're The Flame Ministries bestaat sinds januari 2017. Het is ons verlangen dat de wereld weet dat er een levende God is. Wij willen niks anders dan dat de wereld dit gaat ervaren, doordat de gelovigen leren om impact te hebben. Onze drie missiestatements komen uit Handelingen 1:8:  "Want wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de uiteinden van de aarde".

Receive the Flame

Wij geloven dat het enorm belangrijk is om gevuld te worden met de Heilige Geest. Zonder de Geest van God zijn wij krachteloos en ineffectief, maar met Gods Geest zijn wij vol van kracht en zijn wij in staat om onze missie op deze aarde te volbrengen. Pas als je gevuld bent met Gods geest kan je werkelijk doen wat hij van je vraagt. Tijdens onze diensten en spreekbeurten is de Heilige Geest een veelbesproken onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat je altijd de kans hebt om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Be the Flame

In Handelingen staat heel duidelijk dat wij een getuige zullen zijn. Dit betekent niet alleen getuigen met onze mond, maar juist een getuige zijn in ons doen en laten. Wanneer je een getuige bent, ben je anders dan de wereld. Jouw taal, gedrag en manier van denken is anders. Op het moment dat jij een getuige bent, is dit aanstekelijk voor jouw omgeving. Dit zal ertoe leiden, dat je vragen krijgt en er kansen ontstaan om te getuigen. Tijdens onze diensten en spreekbeurten wordt een grote nadruk gelegd op hoe wij als gelovigen horen te zijn en hoe wij horen te leven. Als jij een getuige bent, gebeurt getuigen vanzelf!

Spread the Flame

Het doel van iedere gelovige is het verspreiden van het goede nieuws. Het goede nieuws is dat Jezus stierf voor onze zonden, maar weer opstond uit de dood, zodat wij het cadeau van redding & eeuwig leven kunnen ontvangen. Wanneer jij gevuld bent met Gods Geest en een getuige bent, is het delen van het goede nieuws een automatisch gevolg. Binnen You're The Flame geven wij veel praktische handvatten over hoe je het evangelie met mensen kan delen. Uiteindelijk willen wij dat elk(e) persoon, stam, natie en continent weet dat Jezus leeft.  In onze diensten en spreekbeurten zal je altijd worden gestimuleerd en worden geactiveerd om het goede nieuws niet voor jezelf te houden. Deze boodschap is goed nieuws voor iedereen.

In al onze activiteiten staat de wil van God centraal. Wanneer wij doen wat God van ons vraagt, zal Hij doen wat Hij belooft. Ook geloven wij dat waar Gods Geest beweegt, levens veranderen en dat velen God zullen vinden en erkennen als Vader en Jezus als verlosser.

Op deze website houden wij jou op de hoogte over al onze diensten, evenementen, spreekbeurten en reizen die plaatsvinden onder onze ministry. 

© 2023 You're The Flame Ministries. All Rights Reserved
crossmenuchevron-down